vSphere upgrade saga: Adding a D2200SB w/P4000 VSA